Algemene voorwaarden en copyright

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij zijn La Prairie Group AG, een bedrijf geregistreerd in Zwitserland met bedrijfsregistratienummer CHE-106.320.403 en wij exploiteren de Website www.laprairie.com ("Website") onze hoofdvestiging is op Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, Zwitserland.

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zetten de juridische voorwaarden en bepalingen uiteen volgens welke we u toestaan onze Website te gebruiken (als geregistreerde gebruiker of als gast).Door bezoeken van, surfen op of anderszins onze Website te gebruiken, accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden, zonder beperking of kwalificatie. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, hebt u geen toestemming de Website te bezoeken of gebruiken en moet u de Website onmiddellijk verlaten.

1. Begrip van deze Gebruiksvoorwaarden

1.1 Als er bepaalde woorden en zinnen in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, hebben ze specifieke betekenissen (deze staan bekend als 'gedefinieerde termen'). U herkent deze gedefinieerde termen aan het feit dat ze met een hoofdletter beginnen (zelfs als ze niet aan het begin van een zin staan). Waar een gedefinieerde term wordt gebruikt, wordt de betekenis ervan gegeven in de sectie van deze Termen van Gebruik waar de term is gedefinieerd (u vindt deze betekenissen door te kijken naar de zin waarin de gedefinieerde term is opgenomen, tussen vierkante haken en enkele aanhalingstekens).

1.2 Als we verwijzen naar 'we', wij', 'ons' of 'onze', bedoelen we La Prairie Group AG. Als we naar verwijzen naar 'u' of 'uw', bedoelen we u, de persoon die onze Website bezoekt of gebruikt.

2. Onze Website

2.1 Onze Website wordt kosteloos ter beschikking gesteld. We garanderen niet dat onze Website, of enige content ervan, altijd beschikbaar is en ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze Website is toegestaan op tijdelijke basis. We mogen elk gedeelte van of onze volledige Website zonder kennisgeving staken, terugtrekken, beëindigen of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze Website niet beschikbaar is op enig moment of gedurende enige periode. We kunnen op elk gewenst moment de Website bijwerken en/of de content erop wijzigen.

2.2 U bent verantwoordelijk voor het maken van alle benodigde regelingen om toegang te krijgen tot onze Website. U bent er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze Website, zich bewust zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat zij deze naleven.

2.3 WE KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE WEBSITE, OF ENIGE CONTENT ERVAN, VRIJ VAN FOUTEN OF ONDERBREKINGEN IS. WE DOEN REDELIJKE INSPANNINGEN OM ALLEEN NAUWKEURIGE EN ACTUELE INFORMATIE OP DE WEBSITE OP TE NEMEN; WE GEVEN ECHTER GEEN VERKLARINGEN, TOEZEGGINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, BETREFFENDE DERGELIJKE INFORMATIE.

2.4 De Website en de content ervan worden uitsluitend verschaft voor algemene informatieve en entertainmentdoeleinden. Ze zijn niet bedoeld om bij te dragen aan advies (medisch of anderszins) waar u op moet kunnen vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u een bepaalde actie onderneemt of afziet van een actie, op basis van de content van onze Website.

3. Uw account en wachtwoord

3.1 Als u zich bij ons registreert, wordt u gevraagd uw e-mailadres en wachtwoord op te geven, als onderdeel van onze beveiligingsprocedures. U moet deze informatie als vertrouwelijk behandelen en u mag deze niet aan anderen bekendmaken.

3.2 We hebben het recht om elk account en/of wachtwoord op elk gewenst moment uit te schakelen, als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u hebt nagelaten te voldoen aan enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden.

4. Onze rechten

4.1 Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en de content erop, de naam en het merk La Prairie, de productnamen, afbeeldingen en verpakkingen van La Prairie. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

4.2 Er wordt u geen gebruiksrecht verleend, en u mag geen gebruikmaken van enige van onze intellectueeleigendomsrechten anders dan zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. U mag onze Website (of enig deel ervan of de content erop) niet gebruiken voor commerciële doeleinden; u mag echter materiaal van de Website downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik door u.

4.3 Geen enkel onderdeel van de Website, met inbegrip van, zonder beperking, tekst, ontwerpen, graphics, foto's en afbeeldingen, mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, opnieuw geplaatst, gewijzigd, overgedragen of gedistribueerd of anderszins gebruikt op enigerlei wijze voor niet-persoonlijke, openbare of commerciële doeleinden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4.4 Alle communicatie of materiaal dat u ons toestuurt via de Website, via elektronische post of andere middelen, zal worden behandeld als niet-in-eigendom en niet-vertrouwelijk (met uitzondering van communicatie in verband met uw bestelling als u de Website gebruikt om La Prairie-producten van ons te kopen). We zijn vrij om ideeën, suggesties, concepten, ontwerpen, kennis en andere informatie in dergelijke communicatie of materiaal te publiceren, weer te geven, te posten, distribueren en anders te gebruiken voor elk doel, inclusief, maar niet beperkt tot, ontwikkelen, produceren, adverteren en marketeren van ons en onze producten.

5. Onze aansprakelijkheid

5.1 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor:

5.1.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

5.1.2 fraude of frauduleuze misrepresentatie; en

5.1.3 elke zaak waarbij het onwettelijk zou zijn als we onze aansprakelijkheid zouden beperken of uitsluiten.

5.2 DE WEBSITE WORDT BESCHIKBAAR GESTELD 'ZOALS DEZE IS' EN, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN BIJ WET, SLUITEN WIJ ALLE VOORWAARDEN, GARANTIES, VERKLARINGEN OF ANDERE BEPALINGEN DIE KUNNEN GELDEN VOOR ONZE WEBSITE OF ENIGE CONTENT DAAROP UIT, OF DEZE EXPLICIET OF IMPLICIET IS.

5.3 WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEBRUIKER VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, HETZIJ CONTRACTUEEL, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), SCHENDING VAN WETTELIJKE VERPLICHTING OF ANDERSZINS, ZELFS ALS TE VERWACHTEN, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET:

5.3.1 GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE; OF

5.3.2 HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DE CONTENT WEERGEGEVEN OP ONZE WEBSITE.

5.4 ALS U EEN ZAKELIJKE GEBRUIKER BENT, MERK DAN IN HET BIJZONDER OP DAT WE NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR:

5.4.1 VERLIES VAN WINST, VERKOOP, HANDEL OF INKOMSTEN;

5.4.2 ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING;

5.4.3 VERLIES VAN VOORZIENE BESPARINGEN;

5.4.4 VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, GOODWILL OF REPUTATIE; OF

5.4.5 ENIG INDIRECT VERLIES OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE.

5.5 ALS U CONSUMENT BENT, HOUD ER DAN REKENING MEE DAT WIJ ONZE WEBSITE UITSLUITEND BIEDEN VOOR BINNENLANDS EN PRIVÉGEBRUIK. U STEMT ERMEE IN ONZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN VOOR ENIGE COMMERCIËLE OF ZAKELIJKE DOELEINDEN, EN WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIG VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN HANDEL, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN.

5.6 WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN VIRUS, DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE-AANVAL OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER MATERIAAL IN EIGENDOM KAN INFECTEREN TEN GEVOLGE VAN UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE OF UW DOWNLOADEN VAN ENIGE CONTENT ERVAN, OF OP OF VAN ENIGE WEBSITE WAARNAAR GELINKT WORDT.

5.7 WIJ NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE CONTENT VAN WEBSITES WAARNAAR OP ONZE WEBSITE WORDT GELINKT. DERGELIJKE LINKS MOGEN NIET WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS GOEDKEURING DOOR ONS VAN DEZE GELINKTE WEBSITES. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK DAARVAN.

5.8 Er zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de verkoop van enig La Prairie product van ons aan u. Deze worden uiteengezet in onze Verkoopvoorwaarden en -bepalingen.

6. Virussen

6.1 We kunnen niet garanderen dat onze Website veilig is of vrij is van fouten of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te verkrijgen tot onze Website en we adviseren u dat u uw eigen antivirussoftware gebruikt.

6.2 U mag onze Website niet misbruiken door het bewust introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang tot onze Website te verkrijgen, of tot de server waarop onze Website is opgeslagen of enige server, computer of gegevensbank die verbonden is met onze Website. U mag onze Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Wet Computer Misuse 1990. Wij zullen dergelijke schending rapporteren aan de relevante autoriteiten van wetshandhaving en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door bekendmaking van uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, vervalt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk.

8. Uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met ons Privacybeleid. Neem de tijd om ons Privacybeleid te lezen, aangezien die belangrijke informatie en voorwaarden bevat die op u van toepassing zijn.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Zwitserse wet. U en wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van Zürich, Zwitserland, exclusieve jurisdictie hebben bij enig geschil.

10. Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via het formulier op de pagina Contact opnemen van onze Website (beschikbaar op Contact opnemen) en ons klantenserviceteam is u graag van dienst.

Dank u voor uw bezoek aan onze Website.

Gebruiksvoorwaarden voor het laatst bijgewerkt op 9 augustus 2013

Impressum

La Prairie Group AG, een bedrijf geregistreerd in Zwitserland

bedrijfsregistratienummer CHE 106.320.403

Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, Zwitserland