ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ LA PRAIRIE GROUP

Το La Prairie Group δεσμεύεται για ψηφιακή προσβασιμότητα, ακολουθώντας το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, Level A and AA, και τις προϋποθέσεις επικοινωνίας Americans with Disabilities Act (ADA) και άλλους ισχύοντες κανονισμούς.
Για να επιτευχθεί αυτό, μια εξωτερική εταιρεία έχει ελέγξει τον ιστότοπό μας προκειμένου να μας παρέχει πλήρη διαφάνεια των απαιτήσεων προσβασιμότητας. Θέλουμε να μας ενημερώσετε αν συναντήσετε οποιοδήποτε εμπόδιο προσβασιμότητας στην ψηφιακή μας ιδιοκτησία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες πελατών.