ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Καλείστε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική η οποία εξηγεί πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από τις εταιρείες της La Prairie που αναγράφονται στην παρακάτω ενότητα Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Ενότητα 10) ("La Prairie", "εμείς", "μας").

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική σας πληροφορεί για το πώς μπορείτε να προσπελάσετε και να ενημερώνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και να κάνετε ορισμένες επιλογές σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εναντίωσης σε κάποια επεξεργασία (όπως για σκοπούς εξατομικευμένου μάρκετινγκ) που εκτελούμε ή όπου στηριζόμαστε στη συγκατάθεσή σας και του δικαιώματος ανάκλησης αυτής της συγκατάθεσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τα δικαιώματά σας παρατίθενται στην Ενότητα 8 παρακάτω.

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που συλλέγουμε μέσω των διαφόρων καναλιών μας μέσω διαδικτύου (όπως ιστότοποι, εφαρμογές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και εκτός διαδικτύου (όπως σημεία πώλησης, εξυπηρέτηση πελατών και εκδηλώσεις). Εξηγεί επίσης πώς συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies και σχετικών τεχνολογιών στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας. Ορισμένες ενότητες ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή επικοινωνείτε με την La Prairie. Σημειώστε ότι συνδυάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε μέσω ενός καναλιού (π.χ. ιστότοπος της La Prairie) με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε μέσω ενός άλλου καναλιού (π.χ. σημείο πωλήσεων ή εκδήλωση σε κατάστημα της La Prairie) το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει το συνδυασμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν αρχικά από διαφορετικές εταιρείες της La Prairie σε διαφορετικές χώρες, για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη υπηρεσία, προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες παρατίθενται παρακάτω.

Αν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, θα επικαιροποιήσουμε αυτήν την Πολιτική και θα σας ειδοποιήσουμε ή θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας όταν και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συνήθως παραθέτοντας μια επικαιροποιημένη Πολιτική στους ιστότοπούς μας. Εάν προβούμε σε σημαντικές αλλαγές που ουσιαστικά μεταβάλλουν τις πρακτικές μας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε και με άλλους τρόπους, όπως με την αποστολή email πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις πρακτικές μας και στην παρούσα Πολιτική σε οποιαδήποτε στιγμή. Καλείστε να ελέγχετε κατά καιρούς τους ιστότοπούς μας για επικαιροποιήσεις ή αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.

Ενδέχεται επίσης να σας παράσχουμε πρόσθετες πληροφορίες όταν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο να δώσουμε σχετικές και έγκαιρες πληροφορίες.

1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ CALIFORNIA

Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε; Ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας
 • Αναγνωριστικά: Αυτό περιλαμβάνει το όνομα, τον αριθμό οικίας και κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση IP, τη διεύθυνση κατοικίας, τη χώρα κατοικίας, τη διεύθυνση email, το λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την υπογραφή ή άλλα παρόμοια αναγνωριστικά. Αυτά τα δεδομένα θα πωληθούν ή θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφονται στην υποενότητα (ε) του Αστικού Κώδικα της California, Ενότητα 1798.80:
 • - Πληροφορίες τιμολόγησης. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύθυνση παράδοσης και τα στοιχεία πληρωμής σας. Αυτά τα δεδομένα δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται.
 • Διαπιστευτήρια εγγραφής ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Αυτά τα δεδομένα δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται.
 • Προτιμήσεις. Αυτό περιλαμβάνει κανάλια επικοινωνίας, προτιμώμενη γλώσσα, προτιμήσεις προϊόντων και επιθυμίες προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας. Αυτά τα δεδομένα θα πωληθούν ή θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.
 • Πληροφορίες και συμπεράσματα για την προσωπική ζωή. Αυτό περιλαμβάνει συνήθειες ζωής, ενδιαφέροντα, τρόπο ζωής, χόμπι και αντιδράσεις σε εκστρατείες μάρκετινγκ. Αυτά τα δεδομένα θα πωληθούν ή θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.
 • Αλληλογραφία και επικοινωνία μεταξύ εμάς και εσάς. Αυτά τα δεδομένα δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται.
 • Πληροφορίες ή περιεχόμενο που μας παρέχετε. Αυτό περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο, κριτικές, ερωτήσεις, απαντήσεις στην έρευνα και σχόλια. Αυτά τα δεδομένα δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται.
 • Πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εάν αποδεχτείτε cookies στόχευσης από κοινωνικά δίκτυα στις Ψηφιακές Πλατφόρμες ή εάν χρησιμοποιήσετε το κουμπί κοινοποίησης για να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας μέσω αυτών των πλατφορμών, αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να συλλέξουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας για να σας παρέχουν εξατομικευμένες διαφημίσεις. Αυτά τα δεδομένα θα πωληθούν ή θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.
 • Πληροφορίες απαραίτητες για την καταπολέμηση της παραποίησης και των παραβάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της La Prairie. Αυτό περιλαμβάνει στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με δραστηριότητες παραποίησης και παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτά τα δεδομένα δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται.
 • Πληροφορίες απαραίτητες για τη διαχείριση του επιλεκτικού συστήματος διανομής της La Prairie, με σκοπό την προστασία της εμπορικής ονομασίας της La Prairie και τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών. Αυτό περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ για τις αγοραστικές σας συμπεριφορές. Αυτά τα δεδομένα δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται.
 • Χαρακτηριστικά Προστατευόμενων Ταξινομήσεων σύμφωνα με τους νόμους της California ή τους Ομοσπονδιακούς νόμους: Αυτό περιλαμβάνει την ηλικία, το φύλο και την εθνοτική σας καταγωγή. Αυτά τα δεδομένα θα πωληθούν ή θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
 • Εμπορικές πληροφορίες: Αυτές περιλαμβάνουν το ιστορικό αγορών σας και τις αλληλεπιδράσεις μαζί μας (όπως λεπτομέρειες παραγγελιών, προϊόντα που αγοράστηκαν και ποσότητα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, θεραπείες, επισκέψεις στις Ψηφιακές Πλατφόρμες ή τα Σημεία Πώλησης). Αυτά τα δεδομένα θα πωληθούν ή θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
 • Πληροφορίες δραστηριότητας στο διαδίκτυο ή σε άλλα δίκτυα: Αυτό περιλαμβάνει διαδικτυακές δραστηριότητες, όπως ιστορικό περιήγησης, ιστορικό αναζήτησης, πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τους ιστότοπούς μας ή ιστότοπους τρίτων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εφαρμογές ή οι διαφημίσεις και άλλα τεχνικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, τον τύπο της συσκευής και το λειτουργικό σας σύστημα. Αυτά τα δεδομένα θα πωληθούν ή θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
 • Δεδομένα γεωεντοπισμού: Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας όταν επισκέπτεστε τις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας για να σας κατευθύνουμε στον κατάλληλο τομέα (τοποθεσία διαδικτύου) ή όταν ζητάτε υπηρεσίες τοποθεσίας που παρέχονται από εμάς, για παράδειγμα, για να βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα σε εσάς ή για να παρέχετε ακριβέστερο περιεχόμενο βάσει τοποθεσίας. Αυτά τα δεδομένα θα πωληθούν ή θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
 • Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές, θερμικές, οσφρητικές ή παρόμοιες πληροφορίες: Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα κάμερας ασφαλείας CCTV (όπως η εικόνα σας) όταν επισκέπτεστε μία από τις μπουτίκ μας που έχει κάμερα CCTV που χρησιμοποιείται για την προβολή και καταγραφή ατόμων 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα δεδομένα δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται.
 • Έμμεσα συμπεράσματα: Μπορεί επίσης να αντλήσουμε συμπεράσματα από οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες και τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, για να εμπλουτίσουμε και να συμπληρώσουμε αυτό το προφίλ, αντανακλώντας τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις τάσεις, τις προδιαθέσεις, τις ικανότητες και τις στάσεις σας. Αυτά τα δεδομένα θα πωληθούν ή θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
 • Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο επιδερμίδας και την υγεία σε περίπτωση που συμμετέχετε στις συμβουλές ή τις θεραπείες ομορφιάς μας ή αλληλεπιδράτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. Αυτά τα δεδομένα δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε.

Επιχειρησιακοί και εμπορικοί σκοποί:

 • Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή ζητήσει στις Ψηφιακές Πλατφόρμες ή τα Σημεία Πώλησης. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επεξεργασία της πληρωμής σας, τους ελέγχους πιστωτικών καρτών και τις δραστηριότητες πρόληψης απάτης, τη διαχείριση παραδόσεων και επιστροφών.
 • Για να σας στέλνουμε επικοινωνίες σχετικά με υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει επικοινωνίες σχετικά με τις αγορές σας, τις συμβουλές ομορφιάς σας, τα ραντεβού ή τις εκδηλώσεις στις οποίες έχετε εγγραφεί.
 • Για την κατάρτιση και τη διαχείριση του προφίλ σας στη La Prairie και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για εσάς θα συνδεθούν και θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα προφίλ για εσάς και να σας παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα 2 στην ενότητα "Κατάρτιση προφίλ".
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, εάν συμφωνηθεί από εσάς. Αυτό περιλαμβάνει επικοινωνίες για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προωθητικές ενέργειες και τις εκδηλώσεις μας μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, SMS, email, συνομιλίας ή μέσω των εφαρμογών μας ή να σας αποστείλουμε δείγματα, δώρα και ανταμοιβές σύμφωνα με τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας και στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους. Αυτές οι επικοινωνίες μπορούν να διεξαχθούν από τους συμβούλους ομορφιάς μας ή από οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου μας (δείτε την Ενότητα 8 παρακάτω για το πώς μπορείτε να ελέγξετε τις προτιμήσεις σας και να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες)
 • Για να εμπλουτίσουμε το προφίλ σας στην La Prairie. Αυτό περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του προφίλ σας στην La Prairie με πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε διαφορετικούς ιστότοπους και συσκευές μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών από εμάς ή από τρίτους (όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Twitter, Facebook, Instagram ή άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες). Οι πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου και cookies αυτών των τρίτων θα ισχύουν για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από αυτούς.
 • Για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε στις διαδραστικές λειτουργίες του ιστότοπου και να τοποθετήσουμε cookies και σχετικές τεχνολογίες σύμφωνα με την Ενότητα 6 παρακάτω.
 • Για να ζητηθεί η γνώμη σας ή να λάβετε μέρος σε έρευνα αγοράς ή μελέτες πελατών.
 • Για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις τόσο στις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας όσο και σε άλλους επιλεγμένους ιστότοπους συνεργατών.
 • Για να δημιουργήσουμε όμοιες εκστρατείες που μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε άτομα που είναι πιθανό να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας, επειδή τα ενδιαφέροντά τους είναι παρόμοια με τα δικά σας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορεί να βασίζονται σε τρίτους (όπως Meta, Instagram, WeChat και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες). Μπορεί να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτά τα τρίτα μέρη και θα ισχύουν οι αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους.
 • Για να παρακολουθούμε το λογαριασμό σας για την πρόληψη, διερεύνηση ή/και αναφορά απάτης, τρομοκρατίας, ψευδών δηλώσεων, συμβάντων ασφάλειας ή εγκλημάτων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Για να διερευνούμε οποιαδήποτε παράπονα που έχουν παραληφθεί από εσάς ή από άλλους σχετικά με τις Ψηφιακές Πλατφόρμες, τα Σημεία Πώλησης ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Για να παρακολουθούμε τη χρήση των Ψηφιακών Πλατφορμών και των Σημείων Πώλησής μας και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να μας βοηθήσουν να παρακολουθούμε, να βελτιώνουμε και να προστατεύουμε τα προϊόντα, τη μάρκα μας, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις Ψηφιακές Πλατφόρμες και τα Σημεία Πώλησης, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και εκτός διαδικτύου και τις εμπειρίες σας μαζί μας, μεταξύ άλλων μέσω έρευνας και δημογραφικών μελετών, ανάλυσης και καθαρισμού δεδομένων και μέτρησης της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας εκστρατειών.
 • Για να χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με νομικές απαιτήσεις, σκοπούς συμμόρφωσης, κανονιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς, όπως απαιτείται (συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με νομικές διαδικασίες ή δικαστικές διαφορές) ή για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους Όρους Χρήσης μας ή οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες, το σύστημα επιλεκτικής διανομής μας ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της La Prairie, των πελατών μας ή άλλων.
 • Για σκοπούς εσωτερικής εταιρικής πληροφόρησης.
 • Σε απάντηση αιτημάτων κρατικών αρχών ή αρχών επιβολής του νόμου που διεξάγουν μία έρευνα.
 •  

  Πρόσθετοι σκοποί:

 • Όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο ή όπως μπορεί να σας ενημερώσουμε. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για άλλους σκοπούς, όπως γνωστοποιείται κατά τη στιγμή που παρέχετε τις πληροφορίες σας ή με άλλο τρόπο, με τη συγκατάθεσή σας.
Ειδοποίηση για προσθήκες τρίτων που ελέγχουν τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων στις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας, όπου το τρίτο μέρος ελέγχει απευθείας τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας. Αυτές οι υπηρεσίες είναι στοχευμένες υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαφήμισης. Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την "πώληση" ή την "κοινοποίηση" των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
Διατήρηση Δεδομένων: Όλες οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που περιγράφονται παραπάνω, διατηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: (i) όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, (ii) ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, ή (iii) οποιοδήποτε αίτημα διαγραφής από εσάς σε εφαρμοστέες καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην Ενότητα 8.
Πόροι
 • Κοινοποίηση του δικαιώματος εξαίρεσης από την πώληση ή την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ενότητα 9

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ή σχετικά με εσάς από διάφορες πηγές εντός και εκτός διαδικτύου, όπως όταν: (i) αλληλεπιδράτε με τους ιστότοπούς μας που αναφέρονται στο http://www.laprairie.com, από ιστότοπους για κινητές συσκευές, εφαρμογές ή σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (συλλήβδην «οι Ψηφιακές Πλατφόρμες»)· (ii) όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό La Prairie στις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας, ή στις μπουτίκ μας, καταστήματα, πάγκους ή σπα («Σημεία Πώλησης»)· (iii) για να αλληλεπιδρούμε μαζί μας στις υπηρεσίες συνομιλίας, φόρουμ ή σε ιστολόγια· (iv) για να επισκεφτείτε ένα από τα Σημεία Πώλησής μας, (v) για να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις και τις επιδείξεις μας, σε προγράμματα αφοσίωσης πελατών ή άλλα προγράμματα πελατών, διαγωνισμούς, προωθήσεις ή έρευνες· (vi) για την εγγραφή στις επικοινωνίες μάρκετινγκ· (vii) για να πραγματοποιήσετε φυσικές αγορές ή αγορές εξ αποστάσεως στις Ψηφιακές Πλατφόρμες ή τα Σημεία Πώλησης, (viii) για την εγγραφή στις επικοινωνίες μάρκετινγκ· (ix) για τη συμμετοχή σε συμβουλευτικές ή θεραπείες ομορφιάς, ή (x) για αλληλεπίδραση με τους συμβούλους ομορφιάς μας και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Τα προϊόντα μας πωλούνται μέσω διαφόρων εξουσιοδοτημένων επιχειρηματικών συνεργατών. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά κατά το χρόνο που παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουν ανεξάρτητα οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Η παρακάτω λίστα παρέχεται για να σας δώσει μια επισκόπηση του τύπου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε. Ωστόσο, η συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων δεν είναι συστηματική: θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση κάθε σκοπού.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε (για παράδειγμα, με τη δημιουργία ενός λογαριασμού La Prairie, την εγγραφή σας στα προγράμματα αφοσίωσης πελατών μας ή σε άλλα προγράμματα πελατών ή με την παροχή δεδομένων σχετικά με εσάς σε εμάς στις Ψηφιακές Πλατφόρμες ή τα Σημεία Πώλησης):

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου (οικίας και κινητού), η διεύθυνση κατοικίας και η διεύθυνση email σας).
 • Πληροφορίες ταυτότητας (όπως ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, εθνότητα, χώρα διαμονής, εικόνα, υπογραφή)·
 • Το ιστορικό αγορών σας και τις αλληλεπιδράσεις μαζί μας (όπως λεπτομέρειες παραγγελιών, προϊόντα που αγοράστηκαν και ποσότητα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, θεραπείες, επισκέψεις στις Ψηφιακές Πλατφόρμες ή τα Σημεία Πώλησης)·
 • Το λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
 • Τις πληροφορίες χρέωσης (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης παράδοσης και των λεπτομερειών πληρωμής). Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετες αποδείξεις ή στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες χρέωσης όπου, κατά την εύλογη γνώμη μας, είναι απαραίτητο. Σημειώστε ότι δεν διατηρούμε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας στο αρχείο. Χρησιμοποιούμε έναν τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας για την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής·
 • Διαπιστευτήρια εγγραφής στην ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του κωδικού χρήστη). Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού La Prairie, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να επεξεργαστείτε τις διευθύνσεις παράδοσης και τις πληροφορίες χρέωσης και να ελέγξετε τις προηγούμενες αγορές και το ιστορικό παραγγελιών σας.
 • Προτιμήσεις (όπως κανάλια επικοινωνίας, προτιμώμενη γλώσσα, προτιμήσεις προϊόντων και επιθυμίες προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας)·
 • Πληροφορίες προσωπικής ζωής και συμπεράσματα (όπως συνήθειες ζωής, ενδιαφέροντα, τρόπος ζωής, χόμπι, αντιδράσεις σε εκστρατείες μάρκετινγκ)·
 • Τύπος επιδερμίδας και πληροφορίες υγείας σε περίπτωση που συμμετέχετε στις συμβουλευτικές συνεδρίες ή τις θεραπείες ομορφιάς μας (όπως αλλεργίες, φάρμακα, προηγούμενες αντιδράσεις) ή εάν παρέχετε αυτές τις πληροφορίες στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας·
 • Πληροφορίες σχετικά με φυσικά χαρακτηριστικά σας και τους προβληματισμούς σας σχετικά με την περιποίηση της επιδερμίδας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που λαμβάνετε μέσω διαφορετικών αλληλεπιδράσεων με εμάς (όπως μέσω συμβουλευτικών συνόδων ομορφιάς ή θεραπείες, μία έρευνα ή όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια ή τα φόρουμ ή αλληλεπιδράτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή την υπηρεσία συνομιλίας μας)·
 • Αλληλογραφία και επικοινωνία μεταξύ εμάς και εσάς και
 • Πληροφορίες ή περιεχόμενο που μας παρέχετε (όπως φωτογραφίες, βίντεο, κριτικές, ερωτήσεις, απαντήσεις σε μία έρευνα και σχόλια).

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε εν γνώσει μας πληροφορίες σχετικά με ανηλίκους, ούτε πωλούμε ή κοινοποιούμε εν γνώσει μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Πληροφορίες που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αυτόματα από εμάς ή από τη χρήση των Ψηφιακών Πλατφορμών μας, τις επισκέψεις σας στα Σημεία Πώλησης ή την αλληλεπίδρασή σας με τις διαδικτυακές διαφημίσεις μας.

Συλλέγουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 • τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της συσκευής σας, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης της χρονικής ζώνης, των τύπων και των εκδόσεων πρόσθετης επέκτασης προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος, των αποκλειστικών αναγνωριστικών συσκευής και των αναγνωριστικών διαφήμισης·
 • πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσμοδιαδρομής URL σε αυτήν, μέσω και από τις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας (συμπεριλαμβανομένης ώρας και ημερομηνίας), προϊόντα που είδατε ή αναζητήσατε, το περιεχόμενο (και τυχόν διαφημίσεις) που προβάλλετε ή με το οποίο αλληλεπιδράτε, χρόνους απόκρισης σελίδας, σφάλματα λήψεων, διάρκεια επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, πατήματα και περιφορά ποντικιού), καθώς και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για απομάκρυνση από την σελίδα.
 • online δραστηριότητα, όπως πληροφορίες για τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο και άλλα ηλεκτρονικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ιστορικού περιήγησης, του ιστορικού αναζήτησης και πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τους ιστότοπούς μας ή με ιστότοπους τρίτων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εφαρμογές ή οι διαφημίσεις και άλλες τεχνικές πληροφορίες ή προσωπικές πληροφορίες που κοινοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε·
 • δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης - η χρήση των Ψηφιακών Πλατφορμών μας δεν περιλαμβάνει γενικά την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με πλατφόρμες μέσων τρίτων ή/και κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook ή το Instagram. Ωστόσο, εάν αποδεχτείτε τα cookies στόχευσης ή εάν χρησιμοποιήσετε το κουμπί κοινοποίησης για να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας μέσω αυτών των πλατφορμών, αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να συλλέξουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας για να σας παρέχουν εξατομικευμένες διαφημίσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, καθώς και τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, ελέγξτε τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους.
 • Δεδομένα κάμερας ασφαλείας CCTV (όπως η εικόνα σας) όταν επισκέπτεστε μία από τις μπουτίκ μας που έχει κάμερα CCTV που χρησιμοποιείται για την προβολή και καταγραφή ατόμων 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για λόγους ασφαλείας. Όταν χρησιμοποιείται μια κάμερα CCTV στις μπουτίκ μας, θα φροντίζουμε να υπάρχουν πινακίδες στην είσοδο της ζώνης επιτήρησης για την ενημέρωση των εργαζομένων, των πελατών και των εργολάβων. Άλλες δραστηριότητες μπορεί να διεξαχθούν στις μπουτίκ μας, όπως η μέτρηση και η ανάλυση των κινήσεων και των δημογραφικών στοιχείων του πελάτη με συγκεντρωτικό και ανώνυμο τρόπο. Εάν περιλαμβάνουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, θα διατίθεται πρόσθετη και ειδική ειδοποίηση στις μπουτίκ μας και θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, εάν απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους·
 • Πληροφορίες απαραίτητες για την καταπολέμηση της πλαστογράφησης και των παραβάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της La Prairie, όπως στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με δραστηριότητες πλαστογράφησης και παραβάσεων. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συλλεχθούν απευθείας από τη La Prairie ή έναν από τους προμηθευτές της για λογαριασμό της και να παρασχεθούν στη La Prairie από εξωτερικά μέρη·
 • Πληροφορίες απαραίτητες για τη διαχείριση του επιλεκτικού συστήματος διανομής της La Prairie, με σκοπό την προστασία της εμπορικής ονομασίας της La Prairie και τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών. Αυτό θα περιλαμβάνει δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ για τις αγοραστικές συμπεριφορές του πελάτη (όπως προϊόντα που αγοράστηκαν, ποσότητες, συχνότητα και άλλες λεπτομέρειες συναλλαγών) με βάση αντικειμενικά κριτήρια, αλλά δεν συνεπάγεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες συλλέγονται με τη χρήση cookies και σχετικών τεχνολογιών. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην Ενότητα 6 "Cookies και σχετικές τεχνολογίες".

Πληροφορίες που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτες πηγές

 • Κατά καιρούς (όπου επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο), συλλέγουμε πληροφορίες όπως οι προτιμήσεις σας, τα ενδιαφέροντά σας και άλλα δημογραφικά στοιχεία από αξιόπιστες πηγές τρίτων (π.χ. συνεργάτες επιχειρήσεων και λιανικών πωλήσεων, υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλυτικών στοιχείων, οργανισμούς έρευνας αγοράς, τις συνδεδεμένες εταιρείες μας, συνεργάτες εκδηλώσεων, δημόσιες αρχές και παρόχους πληροφοριών αναζήτησης), για παράδειγμα, όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στο εν λόγω τρίτο μέρος να κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας σε εμάς. Μπορεί επίσης να δώσουμε οδηγίες σε αυτούς τους τρίτους συνεργάτες να παρέχουν τις δικές τους πληροφορίες σχετικά με εσάς σε εξωτερικές πλατφόρμες. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και συγκεκριμένα, για να εμπλουτίσουμε το προφίλ σας στην La Prairie. Οι πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου και cookies αυτών των τρίτων μερών θα ισχύουν για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από αυτούς.
 • Πληροφορίες τοποθεσίας όταν επισκέπτεστε τις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας για να σας κατευθύνουμε στον κατάλληλο τομέα (τοποθεσία διαδικτύου) ή όταν ζητάτε υπηρεσίες τοποθεσίας που παρέχονται από εμάς, για παράδειγμα, για να βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα σε εσάς ή για να παρέχετε ακριβέστερο περιεχόμενο βάσει τοποθεσίας.
 • Όταν πληρώνετε για τα προϊόντα σας, μπορεί να λαμβάνουμε πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών μας, ο οποίος θα διεξάγει ελέγχους πίστωσης και καταπολέμησης της απάτης σε εσάς και στον τρόπο πληρωμής που παρέχετε με σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, την επικύρωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας, την εξασφάλιση αρχικής έγκρισης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή/και την έγκριση μεμονωμένων αγορών.

Κατάρτιση προφίλ

Για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να σας προσφέρουμε μια καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία πελάτη, ανεξάρτητα από το πώς και από πού αλληλεπιδράτε μαζί μας, συνδέουμε ή συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διάφορες πηγές και τα κανάλια που περιγράφονται παραπάνω για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, περιεχομένου, στοχευμένων ανακοινώσεων και διαφημίσεων και για σκοπούς ανάλυσης (π.χ. συνδυάζουμε δεδομένα σχετικά με τις αγορές σας στις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας, με πληροφορίες που συλλέγονται από τα Σημεία Πώλησής μας, όπως λεπτομέρειες από παροχή συμβουλών ομορφιάς, ώστε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, προσφορές και προτάσεις περιποίησης της επιδερμίδας σας). Αυτό περιλαμβάνει επίσης το συνδυασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από διάφορες εταιρείες της La Prairie. Όλες οι πληροφορίες που επεξεργάζεται η La Prairie για εσάς (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς ή συλλέγονται από εμάς ή από τρίτους) θα συνδέονται με το προφίλ σας στη La Prairie. Μπορεί επίσης να αντλήσουμε συμπεράσματα από οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες και τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, για να εμπλουτίσουμε και να συμπληρώσουμε αυτό το προφίλ, αντανακλώντας τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις τάσεις, τις προδιαθέσεις, τις ικανότητες και τις στάσεις σας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία ταυτοποίησής σας, όπως τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου, για να συνδέσουμε τις πληροφορίες με το προφίλ σας. Τα παραπάνω μπορεί επίσης να ισχύουν κατά την ολοκλήρωση αγορών σας ως επισκέπτης στις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας και εάν είστε υποψήφιος πελάτης.

Δεν χρειάζεται να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς για να αγοράσετε τα προϊόντα στα Σημεία Πώλησης ή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ψηφιακές Πλατφόρμες, αλλά ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες (όπως η ικανότητα αγοράς προϊόντων μέσω του ιστότοπου) δεν θα είναι διαθέσιμες σε εσάς. Εντούτοις, μπορείτε να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε ή όχι εξατομικευμένες διαφημιστικές ανακοινώσεις από εμάς και θα σας στέλνουμε τέτοιες ανακοινώσεις μόνο εφόσον έχουμε τη σχετική συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις προτιμήσεις σας στο πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, δείτε την Ενότητα 8 παρακάτω.

Δεν πρέπει να παρέχετε πληροφορίες σε εμάς για κανέναν άλλον, εκτός αν σας έχει δοθεί άδεια από εκείνον για να το κάνετε.

3. ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους λόγους που παρατίθενται παρακάτω:

Σκοπός Νομική βάση
Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή ζητήσει στις Ψηφιακές Πλατφόρμες ή τα Σημεία Πώλησης. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επεξεργασία της πληρωμής σας, τους ελέγχους πιστωτικών καρτών και τις δραστηριότητες πρόληψης απάτης, τη διαχείριση παραδόσεων και επιστροφών.
 • Για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή τη λήψη βημάτων που συνδέονται με μια σύμβαση
Για να σας στέλνουμε επικοινωνίες σχετικά με υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει επικοινωνίες σχετικά με τις αγορές σας, τις συμβουλές ομορφιάς σας, τα ραντεβού ή τις εκδηλώσεις στις οποίες έχετε εγγραφεί.
 • Για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή τη λήψη βημάτων που συνδέονται με μια σύμβαση
Για την κατάρτιση και τη διαχείριση του προφίλ σας στη La Prairie και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για εσάς θα συνδεθούν και θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα προφίλ για εσάς και να σας παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα 2 στην ενότητα "Κατάρτιση προφίλ".
 • Για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή τη λήψη βημάτων που συνδέονται με μια σύμβαση
 • Το έννομο συμφέρον μας να ενισχύσουμε την αφοσίωση των πελατών μας παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των πελατών
 • Τη συγκατάθεσή σας (εάν απαιτείται από τους τοπικούς εφαρμοστέους νόμους)
Για να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, εάν συμφωνηθεί από εσάς. Αυτό περιλαμβάνει επικοινωνίες για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προωθητικές ενέργειες και τις εκδηλώσεις μας μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, SMS, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνομιλίας ή μέσω των εφαρμογών μας ή να σας αποστείλουμε δείγματα, δώρα και ανταμοιβές σύμφωνα με τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας και στο βαθμό που επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους. Αυτές οι επικοινωνίες μπορούν να διεξαχθούν από τους συμβούλους ομορφιάς μας ή από οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου μας (δείτε την Ενότητα 8 παρακάτω για το πώς μπορείτε να ελέγξετε τις προτιμήσεις σας και να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες)·
 • Τη συγκατάθεσή σας
Για να εμπλουτίσουμε το προφίλ σας στην La Prairie. Αυτό περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του προφίλ σας στην La Prairie με πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε διαφορετικούς ιστότοπους και συσκευές μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών από εμάς ή από τρίτους (όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Twitter, Facebook, Instagram ή άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες). Οι πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου και cookies αυτών των τρίτων θα ισχύουν για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από αυτούς.
 • Τη συγκατάθεσή σας
Για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε στις διαδραστικές λειτουργίες του ιστότοπου και να τοποθετήσουμε cookies και σχετικές τεχνολογίες σύμφωνα με την Ενότητα 6 παρακάτω.
 • Τα έννομα συμφέροντά μας για τη διασφάλιση της καλής απόδοσης του ιστότοπού μας και της εμπειρίας χρήστη
 • Τη συγκατάθεσή σας
Για να ζητηθεί η γνώμη σας ή να λάβετε μέρος σε έρευνα αγοράς ή μελέτες πελατών.
 • Τη συγκατάθεσή σας
Για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις τόσο στις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας όσο και σε άλλους επιλεγμένους ιστότοπους συνεργατών.
 • Τη συγκατάθεσή σας
Για να δημιουργήσουμε όμοιες εκστρατείες που μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε άτομα που είναι πιθανό να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας, επειδή τα ενδιαφέροντά τους είναι παρόμοια με τα δικά σας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορεί να βασίζονται σε τρίτους (όπως Facebook, Instagram, WeChat και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες). Μπορεί να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτά τα τρίτα μέρη και θα ισχύουν οι αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους.
 • Τη συγκατάθεσή σας
Για να παρακολουθούμε το λογαριασμό σας για την πρόληψη, διερεύνηση ή/και αναφορά απάτης, τρομοκρατίας, ψευδών δηλώσεων, συμβάντων ασφάλειας ή εγκλημάτων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Τα έννομα συμφέροντά μας για την προστασία της επιχείρησής μας και των συστημάτων μας
 • Για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
Για να διερευνούμε οποιαδήποτε παράπονα ή να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα που λαμβάνουμε από εσάς ή από άλλους σχετικά με τις Ψηφιακές Πλατφόρμες, τα Σημεία Πώλησης ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Τα έννομα συμφέροντά μας για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών και την προστασία και βελτίωση της επιχείρησής μας
 • Για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
Για να παρακολουθούμε τη χρήση των Ψηφιακών Πλατφορμών και των Σημείων Πώλησής μας και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να μας βοηθήσουν να παρακολουθούμε, να βελτιώνουμε και να προστατεύουμε τα προϊόντα, τη μάρκα μας, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις Ψηφιακές Πλατφόρμες και τα Σημεία Πώλησης, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και εκτός διαδικτύου και τις εμπειρίες σας μαζί μας, μεταξύ άλλων μέσω έρευνας και δημογραφικών μελετών, ανάλυσης και καθαρισμού δεδομένων και μέτρησης της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας εκστρατειών.
 • Τα έννομα συμφέροντά μας για την ανάλυση, την κατανόηση και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας
Για να χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με νομικές απαιτήσεις, σκοπούς συμμόρφωσης, κανονιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς, όπως απαιτείται (συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με νομικές διαδικασίες ή δικαστικές διαφορές) ή για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους Όρους Χρήσης μας ή οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες, το σύστημα επιλεκτικής διανομής μας ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της La Prairie, των πελατών μας ή άλλων.
 • Τα έννομα συμφέροντά μας για την προστασία της εταιρείας μας και της εμπορικής ονομασίας La Prairie και την υπεράσπισή μας από νομικές απαιτήσεις
 • Για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
Για σκοπούς εσωτερικής εταιρικής πληροφόρησης.
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
Σε απάντηση αιτημάτων κρατικών αρχών ή αρχών επιβολής του νόμου που διεξάγουν μία έρευνα.
 • Για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση

4. ΠΩΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Εκτός από τις εταιρείες της La Prairie που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα Υπεύθυνοι επεξεργασίας & Επικοινωνία, μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (όπου επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) με τα παρακάτω τρίτα μέρη, για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω:

 • εταιρείες του ομίλου μας. Πλήρης κατάλογος των εταιρειών του ομίλου μας παρατίθεται εδώ·
 • με τράπεζες και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής μας (Wirecard AG) για το σκοπό της επεξεργασίας συναλλαγών·
 • με τρίτους, εφόσον έχουμε τη σχετική άδειά σας (π.χ. παρόχους κοινωνικών δικτύων, υπηρεσία επιστασίας ή εξουσιοδοτημένους συνεργάτες λιανικής πώλησης). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υπόκεινται στις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των τρίτων μερών, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας κοινοποιούνται σε αυτούς·
 • υποψήφιους ή ενδεχόμενους αγοραστές της επιχείρησής μας (αν εμείς ή σχεδόν όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία εξαγοραστούμε ή συγχωνευθούμε με ένα τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της πτώχευσης)·
 • οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου, δικαστήριο, κανονιστική αρχή, κρατική αρχή ή άλλον τρίτο, εφόσον κατά την εύλογη γνώμη μας αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις ή άλλως για την επιβολή ή την εφαρμογή των Όρων Χρήσης μας ή άλλων συμφωνιών και του συστήματος επιλεκτικής διανομής μας ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της La Prairie, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για την προστασία από απάτη και την ελαχιστοποίηση πιστωτικού κινδύνου, ή
 • με τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας (όπως και τις εταιρείες του ομίλου και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες λιανικής) που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας. Δεν εξουσιοδοτούμε τα εν λόγω μέρη να χρησιμοποιούν ή να γνωστοποιούν τις πληροφορίες εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Παραδείγματα αυτών των μερών περιλαμβάνουν υπαλλήλους εξουσιοδοτημένων συνεργατών που σας εξυπηρετούν στα καταστήματα, παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης ΙΤ, εταιρείες που εκτελούν παραγγελίες και διαχειρίζονται επιστροφές χρημάτων, και παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης δεδομένων, εξατομίκευσης περιεχομένου, διαφήμισης και μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής και εξατομικευμένης διαφήμισης) και καθαρισμού, διαχείρισης, τμηματοποίησης και ανάλυσης δεδομένων.
 • Σημειώστε ότι τα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρα εκτός της χώρας διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ελβετίας. Όταν αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας, εφαρμόζουμε κατάλληλες συμβατικές διευθετήσεις μαζί τους που περιλαμβάνουν ισχυρές υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων μπορείτε να βρείτε παρακάτω στην ενότητα "Διαβιβάσεις δεδομένων."

Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις μηχανές αναζήτησης:

Συγκεντρώνουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τις πληροφορίες άλλων πελατών, δημιουργώντας ένα σύνολο πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των πλατφορμών μας, την αγορά των προϊόντων μας και άλλες γενικές, ομαδοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας. Παρόλο που αυτό το σύνολο δεδομένων είναι συγκεντρωτικό και ανώνυμο, δηλαδή δεν μπορεί να προσδιορίσει άμεσα την ταυτότητά σας, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Πλατφορμών και των Σημείων Πώλησής μας και θα το μοιραζόμαστε με επιλεγμένους τρίτους. Αυτά τα μέρη περιλαμβάνουν εταιρείες του ομίλου.

Διαβιβάζουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με εσάς σε παρόχους τεχνολογίας διαφήμισης και στους εταίρους μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις μηχανές αναζήτησης (συμπεριλαμβανομένων των Meta, Google και Twitter) ώστε να αναγνωρίζουν τις συσκευές σας και να παρέχουν περιεχόμενο και διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, την ταχυδρομική διεύθυνση, το email, το αναγνωριστικό συσκευής ή άλλο αναγνωριστικό σε κρυπτογραφημένη μορφή. Οι πάροχοι συχνά επεξεργάζονται τις πληροφορίες σε κατακερματισμένη ή αποχαρακτηρισμένη μορφή. Αυτοί οι πάροχοι μπορούν να συλλέξουν πρόσθετες πληροφορίες από εσάς, όπως τη διεύθυνση IP και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σας σύστημα, να συνδυάσουν πληροφορίες σχετικά με εσάς με πληροφορίες από άλλες εταιρείες σε συνεταιρισμούς ανταλλαγής δεδομένων στους οποίους συμμετέχουμε, και μπορεί να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν το δικό τους μοναδικό cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα τρίτα μέρη που δημιουργούν αυτά τα cookies έχουν τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου που θα ισχύουν.

Από αυτή την άποψη, έχουμε συνάψει μια αντίστοιχη συμφωνία με τη Meta για κοινή εποπτεία, την οποία μπορείτε να προσπελάσετε εδώ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Η παρούσα σύμβαση ορίζει τις αντίστοιχες ευθύνες για την εκπλήρωση της υποχρέωσης σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους όσον αφορά στην από κοινού εποπτεία. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Meta βρίσκονται εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy. Με την επιφύλαξη αυτού, η δικαιοδοσία των Δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν περιορίζεται. Έχουμε συμφωνήσει με τη Meta ότι η Meta μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο επαφής για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (βλ. Ενότητα 8).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Meta επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της νομικής της βάσης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy. Διαβιβάζουμε τα δεδομένα εντός του πεδίου εφαρμογής της από κοινού εποπτείας με βάση το έννομο συμφέρον.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους ασφάλειας δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms και σχετικά με την επεξεργασία βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Διαβιβάσεις δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποθηκεύονται κυρίως σε διακομιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, λειτουργούμε παγκοσμίως και ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες εταιρείες του ομίλου La Prairie, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες λιανικής σε τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Θέλουμε να έχετε την καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία πελάτη, ανεξάρτητα από το πώς και πού αλληλεπιδράτε μαζί μας, είτε στις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας είτε στα Σημεία Πώλησης σε όλο τον κόσμο. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εκτός της χώρας στην οποία τις κοινοποιήσατε για πρώτη φορά σε εμάς, πάντα για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και όπου είμαστε ικανοποιημένοι με τα επίπεδα προστασίας και ασφάλειας που εφαρμόζονται από το τρίτο μέρος σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους. Αυτή η κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μια παγκόσμια και εξατομικευμένη εμπειρία και υπηρεσίες πελατών.

Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαβιβάζονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας και σε χώρες που δεν προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ελβετικές αρχές, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας προστατεύονται επαρκώς με τη σύναψη εγκεκριμένων τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελβετίας σύμφωνα με το άρθρο 46 (2) του ΓΚΠΔ ή με την εφαρμογή άλλων μέτρων σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, για να διασφαλίσουμε ότι η εν λόγω διαβίβαση παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο του σχετικού μηχανισμού για έλεγχο κατόπιν αιτήματος, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Ενότητα 10.

5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διατηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: (i) όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, (ii) οποιεσδήποτε ισχύουσες νομικές απαιτήσεις ή (iii) οποιοδήποτε αίτημα διαγραφής από εσάς σε εφαρμοστέες καταστάσεις.

 • Σε σχέση με τους πελάτες μας, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και για 7 χρόνια μετά.
 • Σε σχέση με τους υποψηφίους μας: τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για 3 χρόνια από την τελευταία σας αλληλεπίδραση μαζί μας.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να απαιτείται από το νόμο (π.χ. φορολογικές, λογιστικές ή νομικές υποχρεώσεις) να αποθηκεύουμε ορισμένα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στην Ενότητα 10.

6. COOKIES ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που στέλνουν οι ιστότοποι στον υπολογιστή σας, την κινητή συσκευή ή άλλη συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, για να αναγνωρίζουν αποκλειστικά το πρόγραμμα περιήγησής σας ή να αποθηκεύουν πληροφορίες ή ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Χρησιμοποιούμε και επιτρέπουμε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν cookies, κωδικούς ιχνηλασίας και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες στις Πλατφόρμες μας, τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στις επικοινωνίες. Αυτό γίνεται προκειμένου να κατανοήσουμε τη χρήση που κάνετε στις υπηρεσίες μας, να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη και να ενεργοποιήσουμε εξατομικευμένες λειτουργίες και περιεχόμενο, να βελτιστοποιήσουμε τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ και να δώσουμε τη δυνατότητα σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να μας βοηθήσουν στην προβολή διαφημίσεων που αφορούν συγκεκριμένα τα ενδιαφέροντά σας στο Διαδίκτυο. Δείτε μια πλήρη λίστα των cookies και ενημερώστε τις προτιμήσεις σας στις Ρυθμίσεις Cookies.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 • Αυστηρώς απαραίτητα cookies
 • Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση σε ενέργειες που κάνετε εσείς, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως ο ορισμός των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα μέρη του ιστότοπου δεν θα λειτουργούν στη συνέχεια. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

 • Αναλυτικά cookies/Cookies απόδοσης
 • Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε τις επισκέψεις και τις πηγές κυκλοφορίας, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστότοπού μας. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλείς και να δούμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο. Όποτε είναι τεχνικά εφικτό, όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και συνεπώς ανώνυμες.
  [Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας. Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε το Google Analytics, που διαχειρίζεται η Google Inc για αυτό το σκοπό. Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics, μπορείτε να επισκεφθείτε τις Ρυθμίσεις Cookie ή να επισκεφθείτε το https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Λειτουργικά cookies
 • Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορεί να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους των οποίων τις υπηρεσίες προσθέσαμε στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

 • Cookies στόχευσης/διαφήμισης
 • Αυτά τα cookies μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του ιστότοπού μας από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για την κατάρτιση ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους. Δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες που σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά βασίζονται στη μοναδική ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησής σας και της συσκευής σας στο διαδίκτυο. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, θα έχετε λιγότερο στοχευμένες διαφημίσεις.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού και κωδικοί ιχνηλασίας

Σε συνδυασμό με τη λήψη πληροφοριών μέσω cookies, οι διακομιστές ιστού μας μπορούν να καταγράψουν λεπτομέρειες όπως τον τύπο του λειτουργικού σας συστήματος, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον τομέα και άλλες ρυθμίσεις συστήματος, καθώς και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί το σύστημά σας και τη χώρα και τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεται η συσκευή σας. Τα αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού μπορούν επίσης να καταγράφουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που σας συνέδεσε με τον ιστότοπό μας και τη διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείτε για σύνδεση στο Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων, τη βελτίωση της απόδοσης και τη διατήρηση της ασφάλειας των Ψηφιακών Πλατφορμών μας. Για να ελέγξουμε ποιοι διακομιστές ιστού συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να τοποθετήσουμε ετικέτες στις ιστοσελίδες μας που ονομάζονται “κωδικοί ιχνηλασίας”. Πρόκειται για οδηγίες υπολογιστή που συνδέουν ιστοσελίδες με συγκεκριμένους διακομιστές ιστού και τα cookies τους. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (όπως κωδικούς ιχνηλασίας) προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν ένα e-mail που σας στείλαμε έχει ανοιχτεί και έχουν γίνει σχετικές ενέργειες και εάν τα εργαλεία αλληλογραφίας μας λειτουργούν σωστά ή για να μετρήσουμε την απόδοση και να παρέχουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές με εσάς.

Μπορώ να εξαιρεθώ από τα cookies και τις παρόμοιες τεχνολογίες;

Έχετε την επιλογή να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies μας σε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις Cookies.

Με την απόρριψη ή απενεργοποίηση των cookies, ορισμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε εσάς.

Δεδομένου ότι οι κωδικοί ιχνηλασίας είναι ίδιοι με οποιοδήποτε άλλο αίτημα περιεχομένου που περιλαμβάνεται στη συνταγή για μία ιστοσελίδα, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε ή να τους απορρίψετε. Εντούτοις, ενδεχομένως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους κωδικούς ιχνηλασίας στα μηνύματα email αν δεν κάνετε λήψη εικόνων που περιέχονται στα μηνύματα που λαμβάνετε (αυτή η δυνατότητα διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό email που χρησιμοποιείται στον προσωπικό υπολογιστή σας). Εντούτοις, αυτό μπορεί να μην απενεργοποιεί πάντα έναν κωδικό ιχνηλασίας ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες στο μήνυμα email λόγω ειδικών δυνατοτήτων του λογισμικού email. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από το λογισμικό email ή τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οι κωδικοί ιχνηλασίας μπορεί επίσης να καταστούν αναποτελεσματικοί σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν εξαιρείστε από τα cookies ή τροποποιείτε τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

7. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και η διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, ζημία ή καταστροφή ή γνωστοποίηση και περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε άτομα που εύλογα χρειάζονται πρόσβαση σε αυτά, για να σας παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Ωστόσο, κανένα σύνολο μέτρων ασφαλείας δεν είναι πλήρως αποτελεσματικό κατά όλων των απειλών ασφαλείας.

Οι Ψηφιακές Πλατφόρμες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσεις από και προς τρίτους ιστότοπους. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, σημειώστε ότι ο καθένας εξ αυτών έχει δική του πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν αποδεχόμαστε ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις συγκεκριμένες πολιτικές ή για τον ενδεχόμενο τρόπο χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από τρίτα μέρη. Ελέγξτε τις συγκεκριμένες πολιτικές πριν υποβάλετε οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Εάν δημιουργήσετε έναν διαδικτυακό λογαριασμό με εμάς, θα σας ζητηθεί να παρέχετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης λογαριασμού, ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας. Πρέπει να μεταχειρίζεστε οποιαδήποτε πληροφορία ως εμπιστευτική και να μην την γνωστοποιείτε σε τρίτους.

8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης: έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε με συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε μια επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και εάν συμβαίνει αυτό, να προσπελάσετε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να λάβετε ένα αντίγραφο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και να τα συμπληρώσετε σε περίπτωση που είναι ελλιπή ή ανακριβή.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας δεδομένων ή εάν η La Prairie έχει έννομο συμφέρον να τις διατηρήσει.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
 • Δικαίωμα στη μεταφερσιμότητα των δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε έναν άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μια δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή, όπως υποδεικνύεται στην ενότητα "Οι προτιμήσεις σας." Σημειώστε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
 • Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε νομική απαίτηση ή συμβατική υποχρέωση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ακόμα και αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα και διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας όταν η επεξεργασία αυτή βασίζεται σε έννομα συμφέροντα. Ωστόσο, μπορεί να έχουμε νόμιμους λόγους να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιαδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στην Ενότητα 10.

Οι προτιμήσεις σας

Προσπαθούμε να σας προσφέρουμε επιλογές σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε. Οι ακόλουθοι μηχανισμοί σας επιτρέπουν να ελέγχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

Διαφήμιση, μάρκετινγκ και εξατομίκευση (εκτός διαδικτύου και διαδικτυακά): Εάν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τις εκδηλώσεις, τα προγράμματα πελατειακής πίστης και άλλα προγράμματα πελατών καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες, μπορείτε να αναφέρετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας μέσω των αντίστοιχων πλαισίων ελέγχου στις Ψηφιακές Πλατφόρμες και τα Σημεία Πώλησης ή στις κάρτες πελατών στο κατάστημα ή απαντώντας σε ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους συμβούλους ομορφιάς ή τους εκπροσώπους στα καταστήματά μας. Ορισμένες από τις δραστηριότητες και τις ανακοινώσεις μας μπορεί να είναι εξατομικευμένες σύμφωνα με τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας (κάτι που θα γίνεται με την άδειά σας, εφόσον απαιτείται από το νόμο).

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τις διαφημιστικές ανακοινώσεις μας (ή/και θέλετε να εξαιρεθείτε μόνο από κάποιον τύπο εξατομικευμένων διαφημιστικών ανακοινώσεων), απλώς ενημερώστε μας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες εξαίρεσης στη σχετική ανακοίνωση ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στην Ενότητα 10. Σημειώστε ότι στέλνουμε διαφορετικούς τύπους εξατομικευμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. ενημερωτικά δελτία, email συμβούλων ομορφιάς, έρευνες κ.λπ.) και μπορείτε να αποφασίσετε να εξαιρεθείτε από όλα ή μόνο μερικά από αυτά. Η εξαίρεση από εξατομικευμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ δεν θα σταματήσει την αποστολή μηνυμάτων υπηρεσιών σε εσάς (π.χ. μη διαφημιστικές ανακοινώσεις, όπως ενημερώσεις μέσω e-mail σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας σας ή ειδοποιήσεις για τις δραστηριότητες του λογαριασμού σας).

Σημειώστε ότι μπορεί να ερωτηθείτε για τα κανάλια που προτιμάτε για να λαμβάνετε τις επικοινωνίες μας και μπορείτε να τις αλλάξετε ή να τις ενημερώσετε σε οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με έναν από τους συμβούλους ομορφιάς μας ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην Ενότητα 10.

Αν έχετε λογαριασμό La Prairie στις Ψηφιακές Πλατφόρμες μας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή/και να ενημερώσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας στο προφίλ του λογαριασμού σας ενώ είστε συνδεδεμένοι.

Cookies/Παρόμοιες Τεχνολογίες και Διαφήμιση με Βάση τα Ενδιαφέροντα: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις Cookies.

9. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Εάν είστε κάτοικος της California, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα ακόλουθα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου:

 • Δικαίωμα γνώσης: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουμε συλλέξει για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των κατηγοριών πηγών από τις οποίες συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, του επιχειρηματικού ή εμπορικού σκοπού για τη συλλογή, την πώληση ή την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των κατηγοριών τρίτων στους οποίους γνωστοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και των συγκεκριμένων τμημάτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει από εσάς, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων. Σημειώστε ότι υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πλήρως στο αίτημά σας, όπως εάν χρειαστεί να ολοκληρώσουμε μια συναλλαγή για εσάς, να εντοπίσουμε και να προστατευτούμε από δόλια και παράνομη δραστηριότητα, να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, για τους εσωτερικούς μας σκοπούς ή να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να διατηρούμε για εσάς, με την επιφύλαξη της κατάλληλης επαλήθευσης.
 • Δικαίωμα εξαίρεσης από την πώληση ή την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την "πώληση" ή την "κοινοποίηση" των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στους νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου της California, σε τρίτους και σε συνδεδεμένες εταιρείες που δεν έχουν την ίδια εμπορική ονομασία. Αυτό σημαίνει ότι, εάν εξαιρεθείτε, στο εξής, δεν θα πουλήσουμε ούτε θα μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με αυτά τα τρίτα μέρη για να τα χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς τους, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφορικής διαφήμισης σε διαφορετικά πλαίσια, εκτός εάν μας το ζητήσετε αργότερα.
 • Εάν είστε κάτοικος της Virginia, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ορισμένα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου σύμφωνα με τον Κώδικα 59.1-577 της Virginia. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Επειδή "πωλούμε" δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπλεκόμαστε σε "στοχευμένες διαφημίσεις", όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στη νομοθεσία της Virginia, μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε από τις εν λόγω πωλήσεις ή στοχευμένες διαφημίσεις. Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της άρνησης των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου σας.

  Πώς να υποβάλετε ένα αίτημα

  Για να επωφεληθείτε από το δικαίωμά σας να γνωρίζετε, να διαγράφετε ή να διορθώνετε σύμφωνα με τη νομοθεσία της California ή της Virginia ή να υποβάλετε προσφυγή για άρνηση των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου σας, χρησιμοποιήστε τη σελίδα Εξυπηρέτησης Πελατών του ιστότοπού μας για να μας στείλετε μια σημείωση ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 1 800 821 5718 ή χρησιμοποιώντας την ενότητα Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και Υπεύθυνος επικοινωνίας παρακάτω. Ενδέχεται να ζητήσουμε ορισμένες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν μπορέσουμε να απαντήσουμε στα αιτήματά σας για πρόσβαση και διαγραφή. Θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή του αιτήματός σας εντός 10 εργάσιμων ημερών και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 45 ημερολογιακών ημερών, μετά από κατάλληλη επαλήθευση, εκτός εάν χρειαστούμε επιπλέον χρόνο, οπότε θα σας ενημερώσουμε.

  Για να επωφεληθείτε από το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε από την πώληση ή την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Μην πουλάτε ή μοιράζεστε τις προσωπικές πληροφορίες μου" ο οποίος βρίσκεται επίσης στο υποσέλιδο του ιστότοπού μας ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ενότητα «Ελεγκτές δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας», παρακάτω.

  Δεν θα κάνουμε διακρίσεις εναντίον σας επειδή ασκήσατε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την παρούσα ενότητα της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου.

  Αιτήματα εκπροσώπων

  Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον να υποβάλει αίτημα για δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου εκ μέρους σας (ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος). Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα πρέπει να αποδείξουν ότι τους έχετε εξουσιοδοτήσει να ενεργούν για λογαριασμό σας ή πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν πληρεξούσιο σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο επικυρώσεων. Η La Prairie διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιβεβαίωση απευθείας από εσάς, επιβεβαιώνοντας ότι ο εκπρόσωπος είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλει ένα τέτοιο αίτημα ή να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του εκπροσώπου. Απαγορεύεται σε έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενός καταναλωτή ή οποιεσδήποτε πληροφορίες που συλλέγονται από ή σχετικά με τον καταναλωτή, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκπλήρωση των αιτημάτων του καταναλωτή, για επαλήθευση ή για πρόληψη της απάτης.

  Μηνύματα κειμένου

  Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ΕΓΓΡΑΦΗΣ (SIGNUP) στο 48442 για να λαμβάνετε αποκλειστικά νέα σχετικά με τη La Prairie ή με την εγγραφή σας μέσω του ιστότοπού μας, να εγγραφείτε για να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα κειμένου από τη La Prairie στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που παρείχατε. Δεν απαιτείται συγκατάθεση για τη λήψη γραπτών μηνυμάτων μάρκετινγκ ως προϋπόθεση για την αγορά οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών. Ενδέχεται να ισχύουν τυπικές χρεώσεις μηνυμάτων, δεδομένων, φωνής ή άλλες χρεώσεις από την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας ή τον πάροχο ασύρματων συσκευών σας για τα μηνύματα SMS που λαμβάνετε. Η συχνότητα των μηνυμάτων θα διαφέρει.

  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα κείμενα σε οποιαδήποτε στιγμή απαντώντας STOP σε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή στέλνοντας το μήνυμα 48442. Μπορεί να λάβετε ένα τελικό μήνυμα SMS επιβεβαίωσης για το αίτημά σας για εξαίρεση. Για μηνύματα σχετικά με βοήθεια, απαντήστε με τη λέξη HELP (ΒΟΗΘΕΙΑ) σε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή στείλτε το μήνυμα 48442. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στην Ενότητα 10.

  Οι υποστηριζόμενοι φορείς στις ΗΠΑ είναι: AT&T, Sprint, T-Mobile®, Verizon Wireless, Boost, Cricket, MetroPCS, U.S. Cellular, Virgin Mobile, ACS Wireless, Appalachian Wireless, Bluegrass Cellular, Carolina West Wireless, Cellcom, C-Spire Wireless (formerly Cellsouth), Cellular One of East Central Illinois, Cincinnati Bell Wireless, Cross (dba Sprocket), Duet IP, Element Mobile, EpicTouch, GCI Communications, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri Cellular), Illinois Valley Cellular, Immix (Keystone Wireless / PC Management), Inland Cellular, iWireless, Mobi PCS (Coral Wireless LLC), Mosaic, MTPCS / Cellular One (Cellone Nation), Nex-Tech Wireless, nTelos, Panhandle Telecommunications, Peoples Wireless, Pioneer, Plateau, Revol Wireless, Rina - Custer, Rina - All West, Rina - Cambridge Telecom Coop, Rina - Eagle Valley Comm, Rina - Farmers Mutual Telephone Co, Rina - Nucla Nutria Telephone Co, Rina - Silver Star, Rina - South Central Comm, Rina - Syringa, Rina - UBET, Rina - Manti, South Canaan / CellularOne of NEPA, Thumb Cellular, Union Wireless, United, Viaero Wireless, West Central Wireless, Leaco, Nemont/Sagebrush. Η T-Mobile δεν φέρει ευθύνη για καθυστερημένα ή μη παραδοθέντα μηνύματα.

Γνωστοποιήσεις προστασίας δεδομένων

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς

Τους τελευταίους 12 μήνες, η La Prairie γνωστοποίησε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιχειρηματικό σκοπό (όπως στους παρόχους υπηρεσιών ή τους εκτελούντες την επεξεργασία, των οποίων η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιούμε περιορίζεται στην παροχή ορισμένων υπηρεσιών σε εμάς σύμφωνα με γραπτή σύμβαση):

 • Αναγνωριστικά, πληροφορίες τιμολόγησης και εμπορικές πληροφορίες, που γνωστοποιήθηκαν στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας, τους επεξεργαστές πληρωμών, τους παρόχους υπηρεσιών email/SMS, τις πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών και πληροφοριών, τους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud και τους παρόχους υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης και της παραποίησης.
 • Διαπιστευτήρια εγγραφής στον ιστότοπο, που γνωστοποιούνται στους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud.
 • Προτιμήσεις, που γνωστοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους παρόχους υπηρεσιών email/SMS, στις πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών και πληροφοριών και στους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud.
 • Πληροφορίες προσωπικής ζωής, που γνωστοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στις πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών και πληροφοριών και στους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud.
 • Προτιμήσεις, που γνωστοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, γνωστοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών email/SMS μας, στις πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών και πληροφοριών και στους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud.
 • Επικοινωνίες μαζί σας, που γνωστοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας και στους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud.
 • Περιεχόμενο που παρέχετε, που γνωστοποιείται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας και στους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές ή ηλεκτρονικές δραστηριότητες, που γνωστοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών email/SMS, στις πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών και πληροφοριών, στους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud και τους παρόχους υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης και της πλαστογράφησης.
 • Δημογραφικές πληροφορίες, που γνωστοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών email/SMS, στις πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών και πληροφοριών, στους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud και τους παρόχους υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης και της πλαστογράφησης.
 • Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που γνωστοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους παρόχους υπηρεσιών email/SMS, στις πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών και πληροφοριών και στους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud.
 • Ηχητικές ή οπτικές πληροφορίες που γνωστοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας μας.
 • Έμμεσα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις παραπάνω κατηγορίες, που γνωστοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών email/SMS, στις πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών και πληροφοριών, στους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων cloud και τους παρόχους υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης και της πλαστογράφησης.

Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τους επιχειρηματικούς σκοπούς για τους οποίους γνωστοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται παραπάνω στην ενότητα "Πώς γνωστοποιούμε και διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;"

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πωλήθηκαν ή κοινοποιήθηκαν

Τους τελευταίους 12 μήνες, η La Prairie πούλησε ή μοιράστηκε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σε διαφημιστικά δίκτυα, διαφημιστικές πλατφόρμες και εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης διαφήμισης:

 • Αναγνωριστικά
 • Εμπορικές πληροφορίες
 • Προτιμήσεις
 • Πληροφορίες προσωπικής ζωής
 • Πληροφορίες για διαδικτυακές ή ηλεκτρονικές δραστηριότητες
 • Πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Δημογραφικές πληροφορίες
 • Έμμεσα συμπεράσματα που αντλήθηκαν από τις παραπάνω κατηγορίες

Δεν πωλούμε ούτε κοινοποιούμε εν γνώσει μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών.

10. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικά με θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για να κάνετε μια καταγγελία σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη σελίδα Επικοινωνία του ιστότοπού μας και η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Επικοινωνία αν θέλετε να ασκήσετε τις προτιμήσεις και τα δικαιώματά σας όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω.

Θα βεβαιώσουμε τη λήψη και θα διερευνήσουμε οποιοδήποτε παράπονο υποβάλλετε (συμπεριλαμβανομένου παραπόνου ότι έχουμε παραβιάσει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου). Ελπίζουμε ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε ερωτήματα.

Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, συγκεκριμένα στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παραβίασης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΤΟΣΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ)

 

LA PRAIRIE GROUP AG
Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zurich
Ελβετία
Αριθμός τηλεφώνου: +41 44 947 82 10
Φόρμα επικοινωνίας: Επικοινωνία

 

 

Εκπρόσωπος της La Prairie Group AG στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Διεύθυνση email: office@datenschutz-sued.de
Αριθμός τηλεφώνου: +49 931 304 976 0

 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της La Prairie Group AG (και των θυγατρικών της):
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Data.Privacy@LaPrairieGroup.ch
Τηλέφωνο: +41 44 947 82 10

 

Εάν καθορίζεται τη στιγμή που κάνετε μια αγορά σε Σημεία Πώλησης της La Prairie ή συμπληρώνετε μια κάρτα πελάτη ή παρέχετε τα στοιχεία σας σε έναν από τους συμβούλους ομορφιάς ή τους εκπροσώπους μας στα καταστήματα, θα εμπλέκονται επίσης οι παρακάτω τοπικοί υπεύθυνοι επεξεργασίας: Εδώ θα βρείτε τον κατάλογο των εταιρειών και τα στοιχεία επικοινωνίας: https://www.laprairiegroup.ch/contact-us.