ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ LA PRAIRIE GROUP

Το La Prairie Group δεσμεύεται για ψηφιακή προσβασιμότητας, ακολουθώντας το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) .1, Level A and AA, και συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις επικοινωνίας Americans with Disabilities Act (ADA) και άλλους ισχύοντες κανονισμούς.
Για να επιτευχθεί αυτό, συνεργαζόμαστε με το eSSENTIAL Accessibility για τη διαχείριση του προγράμματος προσβασιμότητας και τον έλεγχό του. Το πρόγραμμά τους για προσβασιμότητα αξιολογεί συνεχώς τα ψηφιακά μας προϊόντα σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές και υποστηρίζεται από μία ομάδα επαγγελματιών προσβασιμότητας που περιλαμβάνει και χρήστες βοηθητικών τεχνολογιών. Η πλατφόρμα ξεπερνά τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμόρφωσης δημιουργώντας μία εφαρμογή βοηθητικής τεχνολογίας CX, διαθέσιμη στους πελάτες που έχουν προβλήματα πληκτρολόγησης, κινήσεων αφής, μετακίνησης ποντικιού ή ανάγνωσης. Η εφαρμογή είναι δωρεάν προς λήψη και ενσωματώνει εργαλεία όπως εναλλακτικά ποντικιού και πληκτρολογίου, αναγνώριση φωνής, διευκόλυνση ομιλίας, πλοήγηση hands-free/touch-free και περισσότερα.
Θέλουμε να μας ενημερώσετε αν συναντήσετε οποιοδήποτε εμπόδιο προσβασιμότητας στην ψηφιακή μας ιδιοκτησία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες πελατών.