ΜΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΤΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Συνεχίστε για να ανακαλύψετε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ

Douglas Mandry

Douglas Mandry

HORIZON II

Στο βραβευμένο έργο του, ο Douglas Mandry - απόφοιτος του ECAL University of Design and Art School της Λωζάνης - εξετάζει τη μοναδική διάσταση της φωτογραφίας ως μηχανική καταγραφή της πραγματικότητας, ώστε να αμφισβητήσει τη σχέση με τη μνήμη, την τεχνολογία και τη φύση σε έναν κόσμο που άλλαξε με την παρουσία της ανθρωπότητας. Πειραματίζεται τόσο με παραδοσιακές φωτογραφικές τεχνικές, όσο και με νέες διαδικασίες και χρησιμοποιεί το μέσο ως πρώτη ύλη, επεκτείνοντάς το και παραλλάσσοντάς το για να ξεπεράσει τα χαρακτηριστικά της αρχικής φωτογραφίας. Χρησιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις φωτογραφίες του και συνδυάζοντάς τες με μη-φωτογραφικά στοιχεία, δημιουργεί μια νέα κατηγοριοποίηση για τα αντικείμενα που βρίσκονται κάπου μεταξύ των δύο και τριών διαστάσεων.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών σε διάφορες ελβετικές τοποθεσίες, με τον καλλιτέχνη να αναζητά να εκφράσει τον διαχωρισμό στον τρόπο με τον οποίο η φύση και η αναπαράστασή της μπορούν να ερμηνευτούν. Πράγματι, η εμπειρία του ίδιου του καλλιτέχνη στο φυσικό τοπίο στο οποίο τράβηξε φωτογραφίες μεταμορφώνεται στη συνέχεια, καθώς εκτελεί μια σειρά από τεχνητές διαδικασίες στις φωτογραφίες.

Διαβάστε περισσότερα

LIGHT BEAM OVER TITLIS

Στο βραβευμένο έργο του, ο Douglas Mandry - απόφοιτος του ECAL University of Design and Art School της Λωζάνης - εξετάζει τη μοναδική διάσταση της φωτογραφίας ως μηχανική καταγραφή της πραγματικότητας, ώστε να αμφισβητήσει τη σχέση με τη μνήμη, την τεχνολογία και τη φύση σε έναν κόσμο που άλλαξε με την παρουσία της ανθρωπότητας. Πειραματίζεται τόσο με παραδοσιακές φωτογραφικές τεχνικές, όσο και με νέες διαδικασίες και χρησιμοποιεί το μέσο ως πρώτη ύλη, επεκτείνοντάς το και παραλλάσσοντάς το για να ξεπεράσει τα χαρακτηριστικά της αρχικής φωτογραφίας. Χρησιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις φωτογραφίες του και συνδυάζοντάς τες με μη-φωτογραφικά στοιχεία, δημιουργεί μια νέα κατηγοριοποίηση για τα αντικείμενα που βρίσκονται κάπου μεταξύ των δύο και τριών διαστάσεων.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών σε διάφορες ελβετικές τοποθεσίες, με τον καλλιτέχνη να αναζητά να εκφράσει τον διαχωρισμό στον τρόπο με τον οποίο η φύση και η αναπαράστασή της μπορούν να ερμηνευτούν. Πράγματι, η εμπειρία του ίδιου του καλλιτέχνη στο φυσικό τοπίο στο οποίο τράβηξε φωτογραφίες μεταμορφώνεται στη συνέχεια, καθώς εκτελεί μια σειρά από τεχνητές διαδικασίες στις φωτογραφίες.

Διαβάστε περισσότερα

OVER THE SEA OF FOG

Στο βραβευμένο έργο του, ο Douglas Mandry - απόφοιτος του ECAL University of Design and Art School της Λωζάνης - εξετάζει τη μοναδική διάσταση της φωτογραφίας ως μηχανική καταγραφή της πραγματικότητας, ώστε να αμφισβητήσει τη σχέση με τη μνήμη, την τεχνολογία και τη φύση σε έναν κόσμο που άλλαξε με την παρουσία της ανθρωπότητας. Πειραματίζεται τόσο με παραδοσιακές φωτογραφικές τεχνικές, όσο και με νέες διαδικασίες και χρησιμοποιεί το μέσο ως πρώτη ύλη, επεκτείνοντάς το και παραλλάσσοντάς το για να ξεπεράσει τα χαρακτηριστικά της αρχικής φωτογραφίας. Χρησιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις φωτογραφίες του και συνδυάζοντάς τες με μη-φωτογραφικά στοιχεία, δημιουργεί μια νέα κατηγοριοποίηση για τα αντικείμενα που βρίσκονται κάπου μεταξύ των δύο και τριών διαστάσεων.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών σε διάφορες ελβετικές τοποθεσίες, με τον καλλιτέχνη να αναζητά να εκφράσει τον διαχωρισμό στον τρόπο με τον οποίο η φύση και η αναπαράστασή της μπορούν να ερμηνευτούν. Πράγματι, η εμπειρία του ίδιου του καλλιτέχνη στο φυσικό τοπίο στο οποίο τράβηξε φωτογραφίες μεταμορφώνεται στη συνέχεια, καθώς εκτελεί μια σειρά από τεχνητές διαδικασίες στις φωτογραφίες.

Διαβάστε περισσότερα
HORIZON II
LIGHT BEAM OVER TITLIS
OVER THE SEA OF FOG

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Το όνειρο της αιωνιότητας
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σύρετε και επιλέξτε την έκδοση